Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
инициализиране - непозната дума за речника

инициатива

initiative

(предприемчивост) enterprise

човек без ИНИЦИАТИВА an unenterprising man

човек с ИНИЦИАТИВА a man of enterprise, an enterprising man

вземам/поемам ИНИЦИАТИВАта take the initiative/lead

по негова ИНИЦИАТИВА on his initiative