Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
именно

1. namely, viz.; that is to say, ocm. to wit

(тоест) that is, (съкр.) i. е.

а ИМЕННО namely

2. (тъкмо) just, precisely, exactly

ИМЕННО той извърши това it was he who did it, he was the one who did it

ИМЕННО това ми трябваше that was precisely/just/exactly what I needed

този ИМЕННО въпрос that very question

ИМЕННО сега now especially, at this very moment


Търсената дума е намерена