Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
имаготерапия - непозната дума без предложения за замяна

имам

1. (притежавам) have, have got; possess, own

имате ли телевизор?-да/не have you got a T.V. set?-yes, we have (got one)/no, we haven't (got one)

2. (страдам от) have

ИМАМ хрема кашлица и пр. have a cold/a cough, etc.

3. (при определяне размери, възраст, време) be

(приблизително) must be (about)

стаята имаше 3 метра надлъж the room was three metres long, the room measured three metres in length

мястото не беше голямо, да имаше 1 декара the plot was not large, one acre at the most

тя има най-малко 15 години she's fifty if she's a day

тя имаше най-много 15 години she was fifty at (the) most, she must have been about fifty at (the) most

4. (смятам някого за някакъв) hold, regard, consider, look upon

ИМАМ го за верен човек I hold him to be loyal, I regard him as trustworthy, I trust him

ИМАМ го като свое дете I look upon him as my own child, he's like a child of my own

5. (със същ.) have, be

ИМАМ авторитет have authority, command respect

ИМАМ вид на (с прил.) look, seem, look like

ИМАМ вина be guilty, be to blame

ИМАМ вяра/доверие в have faith/confidence in

ИМАМ грешка be wrong/mistaken, be in the wrong

ИМАМ доблестта да be honest enough to (c inf.), имайте добрината да be so good/kind as to (c inf.)

ИМАМ заседание/среща have a meeting/an appointment

ИМАМ добро/лошо мнение за вж. мнение

ИМАМ намерение intend

ИМАМ нужда от need. be in need of

ИМАМ право be right

ИМАМ право на be entitled to

ИМАМ пред вид вж. вид

ИМАМ работа be busy; have (got) s.th. to do

ИМАМ работа с have business with, have to deal with

ИМАМ сила/сили be strong/vigorous; have strength

ИМАМ страх от fear, be afraid of

ИМАМ за цел my purpose is (да to c inf.)

ИМАМ на ума си have s.th. in o.'s mind

ИМАМ много здраве вж. здраве

колкото глас ИМАМ at the top of o.'s voice/lungs

ИМАМ да вземам пари have some money coming

ИМАМ да вземам пари от него he owes me (some) money

да имаш да вземаш вж. взимам

ИМАМ да давам owe

ИМАМ да давам на Михаля вж. Михал

ИМАМ се

6. consider/regard o.s.

тя се има за много (нещо) she thinks very highly of herself, разг. she thinks she's the cat's whiskers

7. ИМАМ се с някого be friendly/pally with s.o