Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
из

предл. 1. out of; from

2. (през, в) in, on, through, over

пътувам ИЗ цялата страна travel all over the country; tour the entire country

вървя ИЗ полето walk in the fields

3. (no) along

ИЗ улицата along the street

ИЗ ден в ден day in day out, day after day, from day to day, every day

ИЗ-

предст. 1. (движение) (навън) out (от of)

(силно) книж. forth

ИЗтичам flow out

ИЗбликвам gush forth

(нагоре) up

ИЗкачвам се по хълма go up the hill

(настрана) aside, around

ИЗвъртявам turn around/aside

2. (състояние навън, напред) out, forward

ИЗпъквам stick/jut out

3. (отстранявам, отнемам част от нещо) out

ИЗрязвам cut out

4. (връщам в първоначалното положение или състояние) out, up

ИЗправям straighten out, put up

5. (придобивам или загубвам качество-предава се със съответна дума)

ИЗкривявам twist, bend

ИЗветрявам evaporate, volatilize

6. (отдалечаване, отстраняване) away, off, out

ИЗгонвам drive off/away

ИЗпадам fall off/out

7. (действие с масов субект или насочено към масов обект) all

те ИЗмряха they all died off

децата ИЗпозаспаха all the children fell asleep

ИЗбиха всички they killed one and all; they were killed to the last man

8. (свършвам докрай)up, off, out

(или се превежда със съответен глагол)

ИЗяждам eat up

ИЗпивам drink up/off

ИЗслушвам hear out

ИЗбихме млякото we have churned the milk

9. (покривам навсякъде с) all over

ИЗдупчвам pierce/prick all over

10. (постигане на нещо, последица от нещо) out

ИЗмислям think out/up

11. (неочаквано, еднократно действие) out

ИЗлайвам bark out

12. (действие, повтарящо се от време на време) from time to time

would
Inf. и out)

от време на време ИЗбръмчаваше самолет a plane would drone out (from time to time)


Търсената дума е намерена