Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
изяснявам

clear up, clarify, make clear

(обяснявам) explain

(осветлявам) elucidate, throw light upon

ИЗЯСНЯВАМ становището си make clear/explain/clarify o.'s position

дайте да изясним тази работа let's have/get this straight, let's get this straightened out

ИЗЯСНЯВАМсе 1. (за време) clear up, brighten up

2. (давам разяснения) make o.s. clear


Търсената дума е намерена