Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
изяждам

изям 1. eat (up)

(за звяр) devour

(за молци и пр.) eat, consume

(за ръжда) eat away

(за киселина) corrode, eat away

можеш ли да изядеш още една кифла? can you manage another bun?

2. (прахосвам) dissipate, squander

(имот) run through, fling away

3. (букви при говор, писане) drop, clip

4. (отнемам с измама) cheat, do (някому нещо s.o. out of s.th.)

5. (изтормозвам) badger, pester to death

(унищожавам) destroy, be s.,o.'s undoing, be the end of s.o., finish s.o.

той ще ме изяде he'll be the end of me, he'll finish me, he'll be my undoing

ИЗЯЖДАМ плесница get/receive a slap in the face (u прен.)

ИЗЯЖДАМ ритник get/receive a kick

ИЗЯЖДАМ бой вж. ям (бой)

ИЗЯЖДАМ някому и ушите eat s.o. out of house and home

ИЗЯЖДАМ главата на be the death/destruction of, prove/be the undoing of

сам си изяде главата he cooked his own goose

ИЗЯЖДАМ с очи devour with o.'s eyes, feed/feast o.'s eyes on

ИЗЯЖДАМ с парцалите flay, make mincemeat of

изяден (за ток на обувки) trodden down

ИЗЯЖДАМ се fret o.s. (to death)

ИЗЯЖДАМ се от злоба/завист/амбиция be eaten up/be consumed with spite/envy/ambition


Търсената дума е намерена