Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
изчерпателност - непозната дума за речника

изчерпвам

изчерпя 1. exhaust, deplete, drain, finish

(изразходвам) spend

ИЗЧЕРПВАМ всички възможни средства try all possible means

ИЗЧЕРПВАМ запасите си от run out of

ИЗЧЕРПВАМ въпрос exhaust a question/subject

разг. squeeze a question/subject dry

ИЗЧЕРПВАМ всички доводи exhaust/use all arguments

ИЗЧЕРПВАМ търпението на някого exhaust/wear out/try s.o.'s patience

2. (течност) scoop out, dip out

(от лодка, с кофа) bale out

(изпомпвам) pump out

(изпразвам) pump dry, empty

ИЗЧЕРПВАМ ce

3. be exhausted/drained/finished/spent

a книга) be out of prim

(за писател) run dry, dry up, write o.s. out

търпението ми се изчерпва my patience is wearing thin, I am losing patience

4. run low

(окончателно) run dry

запасите ни се изчерпват our stocks/supplies are running low