Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
изчерпаем - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

изчерпан

exhausted

(изразходван) spent; depleted

(източен) drained

запасите са почти ИЗЧЕРПАНи stocks are very low

книгата е ИЗЧЕРПАНа the book is out of print

книгата не е ИЗЧЕРПАНа the book is available/on sale

въпросът е ИЗЧЕРПАН the question is settled