Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
изцеждам

1. squeeze/press out

(дрехи) wring out

ИЗЦЕЖДАМ лимон squeeze/press the juice from a lemon

2. (източвам) drain

ИЗЦЕЖДАМ до капка drain to the last drop

3. (прецеждам) strain

ИЗЦЕЖДАМ се drain off/away


Търсената дума е намерена