Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
изхождам

1. go/walk all over; travel all over

2. (извьрвявам) walk, cover, do

3. (произхождам) originate, stem, come (от from)

(имам за основа) be based (от on)

ИЗХОЖДАМе от предположението, че we proceed from the assumption that

ИЗХОЖДАМ ce have a bowel movement


Търсената дума е намерена