Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
изходатайствуване - непозната дума за речника

изходен

1. (начален) starting, initial

ИЗХОДЕН пункт, изходна точка a point of departure, a starting point

изходно положение an initial/a starting position

сп. first position, position of attention

изходна позиция воен. a forming-up place/ground; an initial position

изходна база за агресия а springboard of aggression

2. outlet (attr.), exit (attr.)

изходна врата a street door

изходна виза an exit visa