Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
изтърсвам

1. (дрехи и пр.) shake out

(килим) shake

ИЗТЪРСВАМ праха от shake the dust out of

ИЗТЪРСВАМ пепелта от цигарата/лулата си knock the ash off o.'s cigarette/out of o.'s pipe

2. (изсипвам) (течност, зърно) pour out, empty

(смет, въглища и пр.) dump, tip, shoot, deposit, tilt (down)

(ездач-за кон) shed, spill

(пътници от кола) set down, drop

3. (изгубвам) drop

4. (казвам нещо неуместно) blurt out, blabber/blab out

ИЗТЪРСВАМ се

5. brush/dust o.'s clothes, shake the dust off o.'s clothes

6. (падам) tumble down, have a spill/fall, be spilled (от from)

7. (посещавам неочаквано) drop in, land, descend (on)


Търсената дума е намерена