Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
изтъркан

1. scrubbed (clean)

rubbed, scoured, etc. вж. изтърквам

2. (изтрит, износен) worn (out)

(само за дрехи) threadbare, shabby

3. прен. trite, stale, hackneyed, well-worn

ИЗТЪРКАН израз a hackneyed/trite expression

ИЗТЪРКАНa фраза tag


Търсената дума е намерена