Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
изтъркалям

(търкулвам) roll out

(събарям противник) floor

ИЗТЪРКАЛЯМ ce (npeтъркулвам се) roll over

(падам) roll down

ИЗТЪРКАЛЯМ се в калта wallow in the mud

пияницата се изтърколи the drunkard tumbled/fell down

не усетихме кога се изтърколи този месец we hardly noticed how this month slipped by


Търсената дума е намерена