Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
изтръпвам

1. tingle, have pins and needles

кракът ми е изтръпнал my leg has gone dead/asleep

ръката ми е изтръпнала от студ my arm/hand is numb with cold

2. (от вълнение) thrill (от with)

(от уплаха) shudder (with)

той изтръпна от ужас he was frozen/stunned with horror; he was horror-stricken

ИЗТРЪПВАМ пред мисълта I shudder at the thought

накарвам някого да изтръпне от страх send shudders down s.o.'s spine, make s.o. shudder, make s.o.'s flesh creep, give s.o. the creeps


Търсената дума е намерена