Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
изтръгвам

wrest, wring, wrench, force (от out of)

(със заплаха) extort

(издърпвам) pull out, extract; draw

ИЗТРЪГВАМ тайна ferret out a secret

ИЗТРЪГВАМ победа snatch a victory

ИЗТРЪГВАМ признание wring/wrest/extort a confession

ИЗТРЪГВАМ с корен tear up by the root, uproot, unroot

ИЗТРЪГВАМ ce wrest/tear o.s. away, break away/free/loose

въздишка се изтръгна от гърдите му a groan escaped his lips, he heaved a sigh

ИЗТРЪГВАМ се от прегръдките на някого tear o.s. from s.o.'s arms


Търсената дума е намерена