Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
изтропвам

1. stamp; tramp

ИЗТРОПВАМ c крак stamp o.'s foot

ИЗТРОПВАМ с юмрук по масата bang o.'s fist on the table

2. (почуквам) knock, rap

някой изтропа на вратата, на вратата се изтропа somebody knocked at the door, there was a knock on the door


Търсената дума е намерена