Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
изтеглям

1. draw out

(издърпвам) pull out, drag out

(билет-и на изпит, карта при игра) draw

(пари) draw (out), (чек) саsh

(въздух) exhaust, draw off, pump out

кран за изтегляне на въздуха exhaust valve

ИЗТЕГЛЯМ (лодка и пр.) на брега draw out, beach

2. (оттеглям) withdraw, take back

ИЗТЕГЛЯМ от обръщение withdraw from circulation, take out of circulation; call in

(книга) withdraw from publication, suppress

ИЗТЕГЛЯМ войските draw off/withdraw the troops

3. (удължавам) stretch, draw out, extend

4. (изстрадвам) suffer, fare badly, go through hardships/difficulties, endure hardship(s)

много изтеглих с тази операция I had a bad time with this operation

ИЗТЕГЛЯМ пълно draw a winner

ИЗТЕГЛЯМ празно draw a blank

ИЗТЕГЛЯМ ce

5. вж. оттеглям се

6. (израствам тънък и висок) grow tall and thin


Търсената дума е намерена