Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
изскачам

1. jump/leap/spring out (от of); dash/rush/dart out

(за яка) ride up

той изскочи от стаята he dashed/rushed out of the room

очите му изскочиха his eyes started from their sockets; his eyes popped out of his head

връзката му е изскочила his tie has come out

яката му постоянно изскачаше his collar rode up constantly

2. (изпадам от мястото си) come off, drop, fall

3. (явявам се неочаквано) (за човек) turn up, pop up

(за нещо) turn up, crop up

съвсем ми изскочи от ума вж. ум

изскочи ми ума I was startled/scared out of my wits; I was scared to death


Търсената дума е намерена