Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
изпускател - непозната дума, може би имахте предвид изпускате (изпускам), изпуска тел или изпускайте

изпускам

изпусна 1. (оставям да падне) drop. let fall/slip; lose hold of

2. (оставям да побегне, изтървавам) let escape; let run/flee/fly/slip

(влак и пр.) miss

положението вече е изпуснато the situation is already out of control, the situation has. got out of hand

ИЗПУСКАМ случай throw away/miss. a chance

не ИЗПУСКАМ случай catch at any/every opportunity

изпуснах го he slipped away from me, he slipped through my fingers, , I let him slip

(не го сварих) I just missed him

ИЗПУСКАМ удобния момент miss the right moment

3. (пропускам) omit, leave/cut out; miss (out), drop, skip

(не споменавам) leave unmentioned

ИЗПУСКАМ бримка при плетене drop, a stitch

механизмът изпуска the mechanism is out of gear

4. (издавам, отделям) give out/forth; emit; eject; discharge

(капя) leak, ooze

ИЗПУСКАМ пара let off steam

ИЗПУСКАМ въздуха на deflate

ИЗПУСКАМ вик utter a cry

ИЗПУСКАМ въздишка let out/heave a sigh

ИЗПУСКАМ дете (разглезвам го) spoil a child

ИЗПУСКАМ из пред вид lose sight of; forget

ИЗПУСКАМ ce

5. blab/blunder out; let the cat out of the bag

(правя гаф) drop a brick, put o.'s foot in it

6. (за дете, болен) have an accident