Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
изпреварвам

изпреваря 1. leave behind, outstrip, outdistance, be/get ahead of; get the start of

(с бягане) outrun

сп. lap

(с ходене) outwalk, outpace

(кораб) outsail

a
вm. overtake

(пристигам, преди някой друг) get (somewhere) before s.o./ahead of s.o.

2. (действие, случка) anticipate, forestall; get ahead of, get the start of; steal a march on

ИЗПРЕВАРВАМ времето/епохата be ahead of o.'s time(s)

ИЗПРЕВАРВАМ събитията anticipate/forestall events

който изпревари, той ще натовари first come, first served; the early bird catches the worm


Търсената дума е намерена