Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
изпрашване - непозната дума за речника

изпращам

1. send (off), forward, dispatch (в, на to)

ИЗПРАЩАМ телеграма на send a telegram/wire to

ИЗПРАЩАМ писмо send a letter (by post); mail/post a letter

ИЗПРАЩАМ стока forward goods, (с кораб) ship goods

ИЗПРАЩАМ много здраве на beg to be remembered to, send (o.'s) greetings/regards to

ИЗПРАЩАМ някого за нещо send s.o. to get s.th.

ИЗПРАЩАМ(придружавам, изпровождам) accompany, go with; escort

(при заминаване) see off

ИЗПРАЩАМ някого до площада walk with s.o. as far as the square, see s.o. to the square

изпратихме я чак до дома й we saw her home

ИЗПРАЩАМ гостите до вратата see/show o.'s guests out/to the door

тя го изпрати с очи she followed him with her eyes

ИЗПРАЩАМ покойник accompany (s.o.) to his/her last resting place; attend (s.o.'s) funeral

2. (отпращам, изгонвам) send off

изпрати го да си гледа работата send him about his business, send him packing

ИЗПРАЩАМ някого за зелен хайвер вж. хайвер

ИЗПРАЩАМ на оня свят вж. свят