Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
използвачески - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

използувам

use, make use of

(оползотворявам) utilize, put/turn to use, turn to (good) account

(възползувам се от) take advantage of

ИЗПОЛЗУВАМ случая seize the opportunity/occasion, avail o.s./take advantage of the opportunity; profit by the occasion

добре ИЗПОЛЗУВАМ обстоятелствата/възможностите play o.'s cards well

ИЗПОЛЗУВАМ по най-пълен начин make the best (use) of, make the most of; utilize to the fullest extent

ИЗПОЛЗУВАМ последната си възможност play o.'s last card

ИЗПОЛЗУВАМ някого sponge on s.o., milk s.o.

не успях/можах да ИЗПОЛЗУВАМ случая I missed the dunce

ще бъде жалко, ако не се използува it would be a pity if it went to waste