Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
изпитание

trial (u прен ), probation; test

(тежко) hardship, ordeal

поставям на ИЗПИТАНИЕ put to the test; test, try

вземам на ИЗПИТАНИЕ take on probation

издържам на ИЗПИТАНИЕ stand the test

понасям тежки изпитания go through fire and water; go through/endure severe trials; pass through the mill

подлагам някого на тежки изпитания put s.o. through the mill


Търсената дума е намерена