Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
изпискване - непозната дума за речника

изпит

examination, разг. exam (no in)

(проверка) test

(устен) ам. quiz

прен. (изпитание) test

приемен ИЗПИТ an admission/entrance examination

зрелостен-ИЗПИТ a school-leaving examination

последни ИЗПИТи (в университет) finals

държавен ИЗПИТ a professional practice examination, a state final certification examination

конкурсен ИЗПИТ a competitive (entrance) examination

поправителен ИЗПИТ a supplimentary examination, ам. a make-up (examination)

писмен/устен ИЗПИТ a written/an oral examination

устен ИЗПИТ а viva voce (examination), разг. viva

психо-техническн ИЗПИТ an intelligence test

държа ИЗПИТ sit for/go in for an examination

издържавам ИЗПИТ pass/take an examination

не издържавам ИЗПИТ fail in an examination, fail to take an examination; be plucked/flunked/ploughed in an examination

повторен ИЗПИТ за повишаване на бележката a repeat examination to improve a mark/grade.1. вж. изпивам

2. hollow-cheeked, emaciated, pinched, drawn, haggard

(блед) sallow