Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
изписвам

1. write out (in full)

(покривам с писане) fill/cover with writing

(изразходвам при писане) use up (paper, etc.)

2. (изрисувам) draw; paint

ИЗПИСВАМ веждите си pencil o.'s eyebrows

вместо да изпиша вежди, изваждам очи вж. вежда

3. (поръчвам писмено) order, write for, send an order for

4. discharge

ИЗПИСВАМ от болница discharge from hospital

ИЗПИСВАМ се (за писател) run dry


Търсената дума е намерена