Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
изотдалеко - непозната дума, може би имахте предвид отдалеко, из отдалеко или издалеч

отдалеко

1. from afar. from a distance, from far off, from a long way (off), at long range

гледам ОТДАЛЕКО look from far off; take a distant view of

наблюдавам ОТДАЛЕКО watch from/observe at a distance

слушам ОТДАЛЕКО listen from a distance

чувам ОТДАЛЕКО hear a long way off

следвам ОТДАЛЕКО follow at a distance

2. (със заобикалки) in a roundabout way, distantly; beating about the bush

почвам ОТДАЛЕКО begin from afar

почвам разговор ОТДАЛЕКО approach a subject in a roundabout way, beat about the bush