Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
изостря - непозната дума за речника

изострям

1. sharpen, whet (и прен.), give/set an edge to

(правя островръх) bring to a point, taper off

2. (усилвам) intensify

(създавам напрежение) strain

(влошавам) aggravate; accentuate

ИЗОСТРЯМ противоречия intensify/aggravate contradictions

ИЗОСТРЯМ бдителността/класовата борба intensify the vigilance/the class struggle

ИЗОСТРЯМ нервите на някого set s.o.'s nerves on edge

ИЗОСТРЯМ отношенията между strain the relations between

ИЗОСТРЯМ апетита whet/edge the appetite

ИЗОСТРЯМ безработицата aggravate/accentuate unemployment

ИЗОСТРЯМ ce

3. taper off, become pointed

4. прен. become aggravated/strained/tense

(за криза) come to a head