Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
изострен

1. sharpened, sharp

(островръх) pointed, tapering

ИЗОСТРЕН апетит a keen/whetted appetite

2. (за сетива) keen, acute

3. (напрегнат) strained, intense, intensified; (all) on edge

(влошен) aggravated

ИЗОСТРЕНa бдителност heightened/intensified vigilance

ИЗОСТРЕН интерес a keen interest

ИЗОСТРЕНo внимание keen/undivided attention

ИЗОСТРЕНи отношения strained/aggravated/deteriorated relations

нервите му са изострени his nerves are on edge


Търсената дума е намерена