Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
изоставям

abandon, leave, forsake, desert

(занемарявам) neglect

(отказвам се от) leave off (c ger.); relinquish

ИЗОСТАВЯМ план give up/relinquish a plan, abandon/shelve/drop apian

ИЗОСТАВЯМ пиенето give up/leave off/quit drinking

ИЗОСТАВЯМ всякаква надежда abandon/resign/relinquish all hope

ИЗОСТАВЯМ някого в критичен момент (в беда) leave s.o. in the lurch, fail s.o.

ИЗОСТАВЯМ ce neglect o.'s appearance; let o.s. slide

(в умствено отношение) let o.s. run to seed


Търсената дума е намерена