Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
изнашарване - непозната дума за речника

изневерявам

betray (на-), be disloyal/false (на to)

play (s.o.) false

(в брака) be unfaithful/false (to)

щастието му изневери his luck gave out, his luck/fortune betrayed him

ИЗНЕВЕРЯВАМ на думата си fail to keep o.'s promise/word, break o.'s promise/word, go back on o.'s word

ИЗНЕВЕРЯВАМ на принципите си be untrue to o.'s principles

паметта му изневерява his memory fails him