Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
изнасилвач - непозната дума за речника

изнасям

1. take/carry/move/bring out

(нагоре) take/carry up

2. export

3. (съобщавам) reveal, disclose, make public/known

(публикувам) publish

4. (лекция, доклад) deliver, read; make; hold

ИЗНАСЯМ цикъл от лекции read a round of lectures

ИЗНАСЯМ доклад read/make a report

5. (нося, понасям) bear, shoulder, carry

ИЗНАСЯМ трудностите на войната bear the brunt of the war

6. meamp. (представление) give

(роля) act, play

ИЗНАСЯМ представление give a performance (of), perform

ИЗНАСЯМ ce move out (of o.'s lodgings); move

това ми изнася that suits me, that is to my advantage, that is in my interest