Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
измислен

1. invented, fabricated, concocted; mythical; made up

ИЗМИСЛЕНo име alias

ИЗМИСЛЕНa работа a put-up affair/job

ИЗМИСЛЕНa история a tall/made-up/fabricated story, an invented story, a fabrication; a tale of a tub

ИЗМИСЛЕНo обвинение юр. a trumped-up charge, a frame-up

2. (въображаем) imaginary, fictitious


Търсената дума е намерена