Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
изменям

изменя 1. change, alter

(частично) modify, vary

(тон, честота) modulate

ИЗМЕНЯМ закон amend a law/a bill

2. (нарушавам верността си) be unfaithful/unloyal/false (to); betray

ИЗМЕНЯМ на съпругата си be unfaithful to o.'s wife

ИЗМЕНЯМ на родината си betray o.'s country

ИЗМЕНЯМ на думата си fail to keep o.'s promise/word; break o.'s word

щастието му измени his luck/fortune betrayed him

силата/паметта му изменя his strength/memory fails him

ИЗМЕНЯМ ce change; vary; undergo change(s)

нещата се измениха things have changed; the tide has turned

ИЗМЕНЯМ се за добро/лошо change for the better/worse


Търсената дума е намерена