Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
изливам

1. pour out; empty

2. (метал и пр.) cast

(правя отливка) mould, found

3. прен. vent, unleash, give vent (to)

ИЗЛИВАМ мъката си unburden o.'s heart, unbosom o.s. (пред to)

ИЗЛИВАМ злобата си против get o.'s knife into

ИЗЛИВАМ ce pour out, run out, flow, stream

дъждът се изля като из ведро the rain lashed down in torrents, it was pouring cats and dogs

гневът му се изля върху животното his fury descended on the animal


Търсената дума е намерена