Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
изкяря - непозната дума, може би имахте предвид изгаря (изгарям), изкара или изкарай

изгарям

1. изгоря непрех

2. burn out/away

(догарям) burn low/down

(умирам при пожар) burn to death

бушоните изгоряха the fuses have blown

крушката изгоря the bulb has fused/has burnt out

ИЗГАРЯМ от жажда be parched with thirst

ИЗГАРЯМ от срам/желание bum with shame/desire

ИЗГАРЯМ от любопитство be on tiptoe with curiosity

ИЗГАРЯМ на кладата perish on the stake

3. (от слънцето) get a sunburn, be sunburnt

(почернявам) get a tan, become/get brown/tanned, get/become sunburnt; brown

4. (увяхвам) be parched/scorched, wither

5. (при игра - отпадам) drop/be out

6. (пострадвам) burn o.'s fingers; be ruined; be done for

(изгубвам) be out of pocket, be in (c for)

изгоряхме с 15 лева we were 15 levs out of pocket

изгорял съм за него ирон. much I care (about him)

7. прен. burn up/down/out/away, burn to ashes, incinerate

(изразходвам гориво) burn/use up

(овьглявам) burn, char

(посеви) burn, parch, scorch

(за слана) blight, scorch

(обгарям) scorch, singe

(изпарвам с вода) scald

мед. cauterise; sear

ИЗГАРЯМ мъртвец cremate a dead person

много ток сме изгорили този месец we have a big electricity bill this month

ИЗГАРЯМ на клада burn on the stake

8. (очаровам) captivate, charm, enchant