Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
изкуственост - непозната дума за речника

изкуство

1. art

изобразителни/изящни изкуства the (fine) arts; pictorial/imitative/plastic arts

приложно ИЗКУСТВО applied art

ИЗКУСТВО да се пише penmanship

ИЗКУСТВО да се стреля marksmanship

военно ИЗКУСТВО art of war, generalship

ИЗКУСТВО да се управлява art of government; statesmanship

произведение на изкуството a work of art

2. (умение) skill, mastery, proficiency

с голямо ИЗКУСТВО very skilfully

по всички правила на ИЗКУСТВОто according to the rules

от любов към ИЗКУСТВОто for the fun/love of it

владея ИЗКУСТВОто да have the art of (c ger.)