Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
изкуствен

1. artificial

(за бижу) imitation, paste (attr.)

(за зъби, коса) false, artificial

ИЗКУСТВЕНа кожа artificial/imitation leather. leatherette

ИЗКУСТВЕНa коприна artificial silk, rayon, nearsilk

ИЗКУСТВЕНи влакна synthetic/artificial/man-made fibres

ИЗКУСТВЕНo напояване (artificial) irrigation

(дъждуване) overhead irrigation

ИЗКУСТВЕНо хранене artificial feeding, (на бебе) bottle-feeding

ИЗКУСТВЕНa челюст denture

ИЗКУСТВЕН тор chemical fertilizer

ИЗКУСТВЕНа муха/стръв (за риболов) hackle

2. (неестествен, принуден) artificial, unnatural, affected; studied; forced, constrained

ИЗКУСТВЕНa усмивка an artificial/forced smile


Търсената дума е намерена