Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
изказвам

1. express, say, voice

ИЗКАЗВАМ мнение/пожелание/благодарност и пр. express an opinion/a wish/o.'s thanks, etc.

ИЗКАЗВАМ предположение suggest

ИЗКАЗВАМ си мъката tell o.'s sorrow; unload/unburden o.'s heart

ИЗКАЗВАМ съболезнования present o.'s condolences

2. (тайна) betray, give away

(издавам) reveal, disclose, let out

(някого) betray. give away, tell on, inform against

той изказа тайната he betrayed etc. the secret; he let the cat out of the bag, sl. he gave the show away

ИЗКАЗВАМ и майчиното си мляко вж. майчин

ИЗКАЗВАМ се speak, state/express o.'s opinion/views, (на събрание) speak, make a statement

(вземам становище) declare, pronounce (за for, против against)

ИЗКАЗВАМ се открито speak freely/openly

всеки ще може да се изкаже everyone will be given the floor, everyone will have the opportunity to speak

не може да се изкаже с думи it baffles expression, words cannot express it


Търсената дума е намерена