Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
изисквам

1. demand, exact, require; insist on (c ger.)

ИЗИСКВАМ извънредно много от подчинените си be very exacting toward o,'s subordinates

2. безл. (потребно е) require, call for

това изисква особени грижи this calls for/requires special care

този глагол изисква предлога "on" this verb is construed with the preposition "on"

това изисква време that takes time

изискаха го в министерството they demanded his transfer to the ministry


Търсената дума е намерена