Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
изземам - непозната дума за речника

изземвам

иззема 1. take away, confiscate, seize

ИЗЗЕМВАМ от печат (книга и пр.) suppress (a publication)

ИЗЗЕМВАМ от обръщение withdraw from circulation

2. (вземам всичко) take (all)