Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
изживелица - непозната дума за речника

изживявам

1. (преживявам) live through, go/be through, undergo

(изпитвам) experience

(изстрадвам) suffer, endure

2. (проживявам) live through, survive, outlive, live

той можа да изживее зимата he lived through the winter, he outlived the winter

той си е изживял живота he has had his day; the best part of his life is over

3. (превьзмогвам) overcome

всички тези неща ще се изживеят all these things will pass/will be forgotten

неща, които не са изживяни от миналото, survivals from the past