Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
издържа - непозната дума за речника

издържам

1. (понасям) stand, endure, bear

(не отстъпвам, устоявам на) sustain, withstand, stand, bear, endure

bear
up, hold out (на against)

(съпротивявам се) withstand, resist

(в отриц. изречения, не устоявам) give (in, way), yield, succumb (на to); break down

(съпротивявам се на) withstand, resist

(не се счупвам) bear

(не падам) stand

ИЗДЪРЖАМ на умора stand fatigue

той не можа да издържи повече he couldn't bear/stand it any longer, he couldn't stick it (out) any longer

ИЗДЪРЖАМ на студ stand/endure the cold

ИЗДЪРЖАМ на офанзива hold out against an offensive

ИЗДЪРЖАМ на атака sustain an attack

ИЗДЪРЖАМ на огъня stand fire, воен. be steady under fire

ИЗДЪРЖАМ на изпитание bear/stand a test

ИЗДЪРЖАМ на обсада stand a siege

ИЗДЪРЖАМ на болка bear up against pain

корабът издържа на бурята the ship weathered the storm

ИЗДЪРЖАМ на изкушение resist temptation

не ИЗДЪРЖАМ на изкушение give way to temptation, yield/succumb to temptation

нервите му не издържаха his nerves couldn't stand the strain, the strain was too much for his nerves, he had a nervous breakdown

тя не издържа и се разплака she broke down and cried

ледът не издържа под него the ice broke under him, the ice couldn't bear him

вратата не издържа на напора ни the door yielded to our weight/pressure

къщата ще издържи още едно столетие the house will stand another century

2. (поддържам) maintain, support; provide for

ИЗДЪРЖАМ децата си в университет see o.'s children through university

3. (изпит) pass, take

не издържа критика вж. критика

не издържа сравнение с it cannot possibly be compared to

ИЗДЪРЖАМ ce earn/make o.'s own living, be self-supporting, provide for o.s.

сам се ИЗДЪРЖАМ в университета work o.s way through university

болницата се издържа от благодеяния the hospital is supported by charity

ИЗДЪРЖАМ се от подаяния live on alms