Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
изджавкване - непозната дума за речника

издигам

1. raise

(повдигам, качвам) lift (up); take/carry/draw/pull up

(c механизьм) hoist

(изправям) raise, set up

(извишавам) lift

ИЗДИГАМ знаме hoist/raise a flag, run up a flag

ИЗДИГАМ лозунг raise/shout/launch a slogan

ИЗДИГАМ кандидатурата на някого nominate s.o., put forward s.o.'s candidature, put s.o. up (за for)

ИЗДИГАМ глас на протест lift up/raise a voice of protest

2. (изграждам) build, erect, construct, raise

(паметник) erect, put up, raise (на to)

3. (подпомагам) raise, give a lift, help up

ИЗДИГАМ някого в живота help s.o. (rise) in life, promote s.o.'s advance in life, give s.o. a lift in the world

ИЗДИГАМ ce

4. rise (и прен.). ascend; go/come up

(авансирам в йерархията) climb up the ladder

(прославям се) rise to eminence

издигат се нови сгради new buildings are going up

ИЗДИГАМ се нагоре (за самолет, птица) rise, mount, soar (up); sweep up

ИЗДИГАМ се в живота advance/rise in life; work o.'s way up

ИЗДИГАМ се от прост войник, ИЗДИГАМ се от народа rise from the ranks

ИЗДИГАМ се като художник make o.'s mark as an artist

ИЗДИГАМ се в очите на хората rise in the esteem of the people

5. (извишавам се) rise (над above, over), tower (above), overtop (над )

скалите се издигат над реката the cliffs/rocks tower above the river, the rocks overtop the river

ИЗДИГАМ се на 1000 метра rise to an altitude of 1000 metres

вълните се издигаха високо the waves were rolling high; it was a very rough sea