Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
изгубвам

lose

(затурям) misplace, mislay

(пропилявам) waste, fritter away

ИЗГУБВАМ кураж/смелост lose courage/heart; despond

ИЗГУБВАМ ума си, ИЗГУБВАМ и ума, и дума вж. ум

ИЗГУБВАМ пътя lose o,'s way, go astray

ИЗГУБВАМ сила (за закон и пр.) become invalid, lose (its) validity/force

ИЗГУБВАМ право forfeit a right

ИЗГУБВАМ престиж suffer loss of prestige; lose face

ИЗГУБВАМ навика да ходя get out of the habit of walking

ИЗГУБВАМ нещо от погледа си, ИЗГУБВАМ нещо от очи lose sight of s.th.

не ИЗГУБВАМ от очи keep in sight; not lose track of

ИЗГУБВАМ в очите на хората sink in people's estimation

ИЗГУБВАМ време напразно waste time in vain

снощи нищо не сте изгубили you didn't miss much last night

той нищо няма да изгуби от това he has nothing to lose by that

той само ще изгуби от това he will only lose by/on this, he only stands to lose by/on this

ИЗГУБВАМ почва под краката си feel the ground slipping/crumbling/sliding from under o.'s feet

той изгуби службата си заради тази грешка that mistake lost/cost him his job

изгубил съм чувство за срам be lost to all sense of shame

вж. и загубвам, губя

ИЗГУБВАМ се be/get lost; go astray, lose o.'s way; lose o.s.

(изчезвам) disappear, be lost to sight

къде се изгуби цяла година? where have you been all this year?


Търсената дума е намерена