Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
извънреден

1. extraordinary; special

(при особени обстоятелства) emergency (attr.)

ИЗВЪНРЕДЕН посланик/пратеник и пълномощен министър ambassador/envoy extraordinary and minister plenipotentiary

извънредни избори special elections

ИЗВЪНРЕДЕН конгрес an extraordinary congress

извънредна сесия an extraordinary/a special session

извънредно съобщение (no радиото) a news flash

извънредно издание a special edition

извънредни пълномощия emergency powers

извънредно положение a state of emergency

2. (допьлнителен) additional, extra; supernumerary

ИЗВЪНРЕДЕН труд extra hours/work, overtime (work)

извънредно възнаграждение extra pay; bonus, additional remuneration

3. (изключителен, необикновен) exceptional, extraordinary, special

(краен) extreme, utter

ИЗВЪНРЕДЕН случай an exceptional/a special case


Търсената дума е намерена