Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
извън

1. out of, outside

ИЗВЪН града out of town, in the country

ИЗВЪН контекста out of context

2. (свръх) beyond

ИЗВЪН всякакво сравнение incomparable, beyond/past comparison

ИЗВЪН всякакво съмнение beyond any doubt

това е ИЗВЪН моите възможности/сили this is beyond me, разг. it beats me

работя ИЗВЪН работното време work overtime

ИЗВЪН всяко подозрение above (all) suspicion

3. (независимо от) besides; regardless of, irrespective of, independent of; other than

ИЗВЪН нормалните ми задължения in addition to my normal obligations

ИЗВЪН всякакви правила regardless of any rules, without regard for any rules

човек ИЗВЪН закона an outlaw

обявявам някого ИЗВЪН закона outlaw s.o.

ИЗВЪН скорост тех. out of gear


Търсената дума е намерена