Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
извличам

1. pull/drag out/up; haul/lug/tug out/up

(изпод развалина) recover

ИЗВЛИЧАМ от водата fish/draw/drag out

2. (от книга) extract, excerpt

3. (добивам) obtain, extract, derive (от from)

4. прен. derive, deduce; draw

ИЗВЛИЧАМ правило deduce a rule

ИЗВЛИЧАМ поука learn a lesson (от from)

ИЗВЛИЧАМ полза profit, benefit (from); derive benefit

ИЗВЛИЧАМ максимална полза от make the most of, make the best use of

ИЗВЛИЧАМ наслада derive pleasure

ИЗВЛИЧАМ отговор elicit an answer

5. мат. extract, find


Търсената дума е намерена