Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
извинявам

excuse

(прощавам) pardon, forgive; palliate

(оправдавам) justify

(освобождавам) excuse (от from)

ИЗВИНЯВАМ се! извинете! excuse me! (I'm) sorry! pardon me! I beg your pardon! ИЗВИНЯВАМ отсъствието си excuse o.'s absence, bring an excuse for o.'s absence

извинете, че съм с гръб към вас excuse my back

извинявайте, че ви подавам с пръсти (храна) excuse my fingers

да извинявате! nothing of the kind, nothing doing!

ИЗВИНЯВАМ ce apologize, beg/ask pardon; offer an apology; make excuses

с това той иска да се извини he is doing that by way of an apology

ИЗВИНЯВАМ ce пред някого apologize to s.o. beg/ask s.o.'s pardon


Търсената дума е намерена