Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
извинение

1. excuse, apology; pardon

като/за ИЗВИНЕНИЕ by way of an apology

искам ИЗВИНЕНИЕ от някого ask/beg s.o.'s pardon, apologize to s.o., offer s.o. an apology

моля за ИЗВИНЕНИЕ I beg your pardon, I (must) apologize, excuse me, I am sorry

несъстоятелно/лошо ИЗВИНЕНИЕ a lame/poor excuse

няма ИЗВИНЕНИЕ за nothing can excuse

2. (обяснение) apology, explanation

3. (оправдание) justification; excuse

(noвод) pretext

4. (освобождаване от задьлжение) excuse (от, за from)


Търсената дума е намерена